//
you're reading...
ahvenamaa.ee

Ålands lagting – parlament

Autonoomia annab ahvenamaalastele õiguse võtta oma siseasju
puudutavatel elualadel vastu kohalikke seadusi ning vastutada oma
iseseisva eelarvepoliitika eest. Ahvenamaa seadusandlikku kogu ehk
parlamenti kutsutakse ”lagting” . Lagting määrab ametisse kohaliku
valitsuse – ”Landskapsstyrelse”.
Ahvenamaa autonoomiat reguleeritakse Ahvenamaa
autonoomiaseadusega. Seda on võimalik parandada ainult
põhiseaduslikus korras Soome parlamendi poolt ning ainult Ahvenamaa
lagtingi nõusolekul.Muutused võimujaotuses Ahvenamaa ja Soome
riigi vahel on võimalikud ainult juhul, kui mõlemad pooled selle
ratifitseerivad. Hetkel jõusolev autonoomiaseadus on järjekorras kolmas
ning jõustus 1. jaanuaril 1993.
Millistel elualadel võib lagting seadusi kehtestada?
Autonoomiaseaduses on üles loetletud kõik elualad, kus Ahvenamaal on
õigus oma kohalikke seadusi vastu võtta. Neist tähtsaimad on:
– haridus, kultuur ja muinsuskaitse
– tervishoid ja keskkond
– majanduselu edendamine
– maakonnasisene liikluskorraldus
– valdade halduskorraldus
– politsei, postiteenused, raadio ja TV
Need elualad on Ahvenamaal korraldatud sarnaselt iseseisvale riigile–
on olemas oma seadused ja haldusüksused.

http://www.aland.ax/.composer/upload//lillaestniska.pdf

http://www.lagtinget.ax/start.con?iLan=2

Advertisements

Arutelu

Kommenteerimine on suletud.

%d bloggers like this: