//
you're reading...
ahvenamaa.ee

Kodakondsus (Åländsk hembygdsrätt)

Ahvenamaa kodakondsuse (Åländsk hembygdsrätt) omamine on

vajalik järgmistel elualadel:

– omada valimisõigust ja olla valitud kohalikel parlamendivalimistel

– õigus omada ja vallata kinnisvara maakonna territooriumil

– õigus majandustegevuseks maakonna territooriumil

Õiguspiirangud kinnisvara omamise ja valdamise osas on kehtestatud eesmärgiga säilitada maaomand ahvenamaalaste kätes. Kohalik kodakondsus ei tähenda niisiis piiratud õigust maakonda elama asumiseks. Ahvenamaa kodakondsus omandatakse sünnimomendil, kui vähemalt üks vanematest on Ahvenamaa kodakondne. Saartele ümberasujad võivad omandada avalduse alusel kohaliku kodakondsuse, kui nad on Ahvenamaal elanud vähemalt viis aastat ning valdavad küllaldaselt rootsi keelt. Ainult Soome riigi kodanikel on võimalik omandada Ahvenamaa kodakondsust. Ahvenamaa valitsus (Ålands Landskapstyrelse) võib erandkorras võimaldada kinnisvara omamist ja majandustegevust ka ilma kohaliku kodakondsuseta.

Kodanikud, kes on elanud väljaspool Ahvenamaad kauem kui viis aastat, kaotavad oma kohaliku kodakondsuse.

Keelelised ettekirjutused

Vastavalt autonoomiaseadusele on Ahvenamaa maakond üheselt rootsikeelne. See tähendab muu hulgas, et Ahvenamaal on ametialaseks keeleks maakonna, valdade ja keskvõimu haldusorganeis rootsi keel. Keskvõimu ametkondade poolt Ahvenamaale saadetud dokumendid ja muud aktid peavad samuti olema rootsi keeles. Õppekeeleks riiklikes koolides on rootsi keel.

http://www.aland.ax/estland/index.pbs

Advertisements

Arutelu

Kommenteerimine on suletud.

%d bloggers like this: