//
you're reading...
ahvenamaa.ee

”allemansrätt” – igameheõigus

Juba iidsetest aegadest peale on meil Põhjamaades olnud õigus vabalt liikuda nii metsas kui ka maal. Seda õigust kutsutakse igameheõiguseks – unikaalne eelis ja võimalus, mida meil tuleb ühiselt kaitsta. Põhireegel on järgmine: ärge segage kedagi ja ärge midagi rikkuge. See tähendab, et vastutate isiklikult kõige eest, mida teete. Teil tuleb üles näidata austust nii looduse kui ka maaomaniku suhtes, kelle territooriumil Te liigute ning usaldada oma tervet mõistust.

Võrreldes Rootsi ja ülejäänud Soomega on Ahvenamaa otsustanud piirata oma igameheõigust. Seda põhjusel, et külastajate arv on võrreldes siinse pindala ja kohaliku elanikkonnaga väga suur. Meie maastik on eriti tundlik liigkasutusele ning me üritame kohalikule elanikkonnale tagada häid elutingimusi ning pikaajalisi  sissetulekuvõimalusi.

– Looduses on lubatud jalgsi vabalt liikuda, kuid me soovitame kasutada jalgradu ja teid. Üle erakruntide ning paadisildade minek on keelatud. Jälgige, et ringi liikudes ei saaks viga aiad, taimed ega kasvav vili. Minnes läbi värava, kontrollige, et värav saab Teie järel suletud.

– Koer võib olla kaasas juhul, kui ta on rihma otsas. Ahvenamaal on vastavalt siinsele kehtivale seadusele keelatud lasta koertel vabalt ringi joosta, et tagada rahu nii hauduvatele veelindudele kui ka metsloomadele. Samal põhjusel on osal laidudel haudumisperioodil maaleminek keelatud.

– Lubatud on ajutised puhkuspeatused, kuid ööbimiseks kellegi maal või veel on vaja omaniku nõusolekut. Seepärast soovitame ööbimiseks kohalikke puhkekülasid ning külalissadamaid.

– Isiklikuks kasutamiseks on lubatud korjata seeni, marju ja lilli, kuid mitte taimi, mis on looduskaitse all – näiteks orhideesid.

– Tule tegemine on vastavalt Ahvenamaa seadusele ilma  maaomaniku loata keelatud. Siinsed kaljused metsad muutuvad kuiva ilma korral väga ruttu äärmiselt tuleohtlikeks ning tulekahju võib maastiku igaveseks ära rikkuda. Väga tähtis on alati suitsukoni korralikult ära kustutada ning olla ettevaatlik ka kõige muuga, mis võib põhjustada tule süttimise.

– Teiste vetel on lubatud ujuda, sõuda, purjetada, sõita kanuuga ja mootorpaadiga. Nii palju, kui võimalik, tuleb kasutada märgistatud veeteid – seda eriti põhjusel, et väljaspool neid piirkondi on suur risk karidele sõita. Liikudes väljaspool märgistatud piirkondi, s.t. kohaliku elanikkonna kalavetes, tuleb olla eriti ettevaatlik, et mitte vigastada vette väljapandud kalastusvahendeid. Näidake alati üles austust vees ujuvate noorlinnuparvede suhtes, vähendades oma sõidukiirust.

– Kalapüüki reguleeritakse Ahvenamaal kohaliku kalastusseadusega. Kalastaja peab järgima erinõudmisi, mis kehtivad just selle aktuaalse kalastuskaardi piirkonna suhtes. Enne kalale minekut tuleb alati osta kalastuskaart, mis kehtib neis kalavetes, kus Te kavatsete viibida.

– Mootorsõidukite osas igameheõigus ei kehti. Nendega on lubatud sõita ainult üldkasutatavatel teedel, keelatud on sõita erateedel ning maastikuradadel.

– Aidake meil loodust puhtana hoida! Selle, mille olete endaga loodusesse kaasa võtnud, peate ka tagasi viima. Seadusega on keelatud paatidest heitvee laskmine otse merre.

Üldised nõuanded Looduses on oma helid: linnulaul, puude kohin ja lainete mühin. Väga paljud inimesed on just nende helide pärast looduses. Teie saate looduses viibides suurema naudingu just neid helisid kuulates.

Matkamine Ahvenamaal matkates näete tihti vahelduvaid maastikutüüpe, olete lähikontaktis meie omapärase flooraga ning hea õnne korral ka põdra, metskitse või jänesega. Ahvenamaal on mitmeid toredaid eri pikkuse ja raskusastmega matkaradu. Lähemat infot saate Ahvenamaa Turismiliidust.

Paaditurism Ahvenamaa eri paigus on olemas kenad külalissadamad, kus pakutakse mitmeid eri liiki teenuseid. Muuhulgas tualett-tankide tühjendamine ja prügi vastuvõtt. Seadusega on keelatud paatidest heitvee laskmine otse merre. Me soovitame ööbimiseks külalissadamaid. Kui Te siiski soovite veeta öö looduslikus sadamas, tuleb Teil luba küsida maaomanikult. Looduslikke sadamaid on lubatud kasutada ajutiseks ankrupaigaks ning hädaolukorras sadamapaigaks.

Autoturism Ahvenamaal on ligikaudu 900 km üldkasutatavaid teid. Kõik suuremad teed on omavahel ühendatud sildade või praamidega ja isegi saarestikus on teedevõrk tihe. Just see tihe teedevõrk teeb Ahvenamaast auto- ja mootorrattaturistide paradiisi. Lisaks sellele on siin ka erateede võrk, mis on rajatud maaomanike poolt isiklikuks kasutamiseks. Neid teid pole ilma maaomaniku loata lubatud kasutada.

Telkimine, karavanautod, haagissuviladMe palume Teid, kes Te telgite, reisite karavanauto või haagissuvilaga, kasutada ööbimiseks meie puhkekülasid. Ahvenamaa turismikaartidele on märgitud kõik üldkasutatavad puhkekülad. Need on ametlikult klassifitseeritud ning pakuvad erinevaid teenuseid. Siinsetele puhkeküladele on iseloomulik, et hinnad on kehtestatud mitte kasutatava maa-ala suuruse järgi, vaid inimese, telgi, auto ja haagissuvila kohta. Kui Te ei leia sobivat puhkeküla, palume Teil küsida luba ööbimiseks mõnest talust. Ilma loata telgi püstitamine või karavanautos ööbimine on keelatud.

Jalgratturid Jalgrattaga matkamine on Ahvenamaal populaarne. Reisibüroode pakutavad jalgrattapaketid on väga nõutud. Siin on tihedalt üksteisest läbipõimunud suurte ja väikeste teede võrk. Jalgrattasõiduks soovitatakse väiksemaid märgistatud kõrvalteid. Nii välditakse suurtel tiheda liiklusega teedel jalgratturite põhjustatud ummikuid.

Kanuusõit Viimaste aastatega on kanuu- ja süstamatkad Ahvenamaa saarestikus muutunud järjest populaarsemaks. Siinset veemaastikku iseloomustavad sügavad lahed, väinad ja looduslikud kanalid. Ahvenamaa Turismiliit on välja andnud spetsiaalse süstasõidu kaardi. Kaardil leidub lisaks informatsioon sõitjale sobivate teeninduspunktide ning maalemineku võimaluste kohta.

Kalapüük Kalapüük on Ahvenamaal reguleeritud kohaliku kalastusseadusega. Kalastaja peab järgima erinõudmisi, mis kehtivad tema valitud kalastusloa piirkonna suhtes. Enne kalale minekut tuleb alati osta kalastusluba, mis kehtib neis kalavetes, kus Te kavatsete viibida. Kalastuslube müüvad erinevad kalastusmeeskonnad ning Mariehamni jahindus- ja kalastuspoed. Muid kalastamisega seotud makse ei lisandu. Ajavahemikus 15. aprill kuni 15. juuni on keelatud kalapüük rannast nii veoõnge kui ka spinninguridvaga, et tagada hauduvate merelindude ohutus.

Ahvenamaal kehtivad järgmised kalade miinimumsuurused: lõhe 60 cm, forell 50 cm, haug 42 cm, koha 37 cm, latikas 42 cm ja siig 35 cm. Pikkust mõõdetakse kala alumisest lõualuust sabauime otsani.

http://www.visitaland.com/ee/faktid/igameheoigus

Advertisements

Arutelu

Kommenteerimine on suletud.

%d bloggers like this: