//
you're reading...
ahvenamaa.ee

Demilitariseerimine

Ahvenamaa on demilitariseeritud, mis tähendab, et sõjavägi ei või siin pikemalt peatuda ja ei või rajada sõjalisi kindlustusi. Saarestik on samuti neutraliseeritud ja tuleb seetõttu hoida väljaspool võimalikke sõjasündmusi.

Kui Ahvenamaa aastal 1809 liideti Vene keisririigiga, alustati põhisaare idapoolses osas suure Bomarsundi kindluse ehitamist. Krimmi sõja käigus anastasid Prantsusmaa ja Inglismaa väed kindluse. Sõjale järgnenud Pariisi rahu käigus 1856. aastal Ahvenamaa demilitariseeriti, see kohustus lasus ühepoolselt Vene keisririigil.

Kui 1921.aastal oli Rahvaste Liit lahendanud küsimuse Ahvenamaa riigilisest kuuluvusest, otsustati samuti, et tuleb koostada rahvusvaheline konventsioon. Konventsioonis ratifitseeriti Ahvenamaa demilitariseeritud staatus aastast 1856 ning saarestiku neutraliteet. Konventsioonile andis oma allkirja kümme riiki. Venemaa ei ole1921. aasta konventsiooni üheks pooleks, kuid 1940. aasta Moskva lepingus ja 1947. aasta Pariisi rahulepingus leiduvad punktid Ahvenamaa demilitariseerimisest, aga neutraliseerimist seevastu neis lepinguis ei mainita.

Kõik kodanikud, kes on asunud elama Ahvenamaale enne 12. eluaastat ning omavad Ahvenamaa kodakondsust, on vabastatud sõjaväekohustusest.

http://www.aland.ax/

Advertisements

Arutelu

Kommentaare veel pole.

Lisa kommentaar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Muuda )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Muuda )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Muuda )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Muuda )

Connecting to %s

%d bloggers like this: